Orion Pharma Animal Health

- Ett ledande veterinärmedicinskt företag i de nordiska länderna

Orion Corporation är en finsk läkemedelskoncern som utvecklar, tillverkar och säljer läkemedel för människor och djur och läkemedelssubstanser för en global marknad. Orion har i mer än 100 år skapat hälsa och välbefinnande för många, både människor och djur.

Orion Pharma Animal Health är en ledande aktör inom veterinärmedicin i de nordiska länderna. Produktportföljen innehåller läkemedel till såväl sällskapsdjur som produktionsdjur. Förutom egna läkemedel marknadsför vi ett stort antal produkter från flera internationella partners.

Det är framför allt de egna produkterna Sileo, Domosedan®, Dexdomitor®, Domitor® och Antisedan® som är basen för Orion Pharma Animal Health. Dessa produkter är välrenommerade i hela världen inom terapiområdet beteende, anestesi och smärtlindring.

Förutom ett stort antal läkemedel marknadsför Orion Pharma Animal Health en serie handelsvaror som går under samlingsnamnet Aptus. Dessa finns att köpa, på apotek, djuraffär, veterinärklinik och online.

Orion utnyttjar den egna forskningen för läkemedel till människor för att om möjligt utveckla nya djurläkemedel. Detta är ett sätt att hitta nya unika läkemedel till djur.

Tillväxten från affärsområde Animal Health kommer dels från de egna produkterna men också genom ökat samarbete med partners.