Om Orion

Orion Pharma Animal Health

- Ett ledande veterinärmedicinskt företag i de nordiska länderna
 
Orion Corporation är en finsk läkemedelskoncern som utvecklar, tillverkar och säljer läkemedel för människor och djur, läkemedelssubstanser och diagnostiska hjälpmedel för en global marknad. Orion har i mer än 90 år skapat hälsa och välbefinnande för många, både människor och djur.
 
Orion Pharma Animal Health är en ledande aktör inom veterinärmedicin i de nordiska länderna. Produktportföljen innehåller läkemedel till såväl sällskapsdjur som produktionsdjur. Förutom egna läkemedel marknadsför vi ett stort antal produkter från flera internationella partners såsom Zoetis, Abbott, Elanco m.fl.
 
Det är framför allt de egna produkterna Domosedan®, Dexdomitor®, Domitor® och Antisedan® som är basen för Orion Pharma Animal Health. Dessa produkter är välrenommerade i hela världen inom terapiområdet anestesi och smärtlindring. Zoetis och Elanco som samarbetar med Orion marknadsför dessa läkemedel utanför Norden.

Förutom ett stort antal läkemedel marknadsför Orion Pharma Animal Health en serie handelsvaror som går under samlingsnamnet Aptus. Dessa finns att köpa på apotek, djuraffär och veterinärklinik.
 
Orion utnyttjar den egna forskningen för läkemedel till människor för att om möjligt utveckla nya djurläkemedel. Detta är ett sätt att hitta nya unika läkemedel till djur.
 
Affärsområde Animal Health står för ca 8 procent av Orion’s verksamhet. Tillväxten kommer dels från de egna produkterna men också genom ökat samarbete med partners.