Palpationsskolan

Ole Frykman och Lennart Sjöström bjuder in i samarbete med Orion Pharma Animal Health till praktisk kurs i palpationsteknik.


Bakgrund
I samband med utvärderingar av olika kurser, bl a VeTa-bolagets hältkurs har framkommit önskemål om mer praktiska övningar i mindre grupper.

Syfte och mål
Syftet är att deltagarna ska få lära sig en tillförlitlig metodik för palpation av hund. Målet är att öka kunskapen i rörelseapparatens olika strukturer och funktioner för att därigenom öka säkerheten i diagnostisering av ortopediska problem.

Genomförande
15 deltagare per kurs.
Föreläsaren visar de olika momenten på en demonstrationshund varpå deltagarna själva arbetar praktiskt med tilldelad hund. Tre deltagare per hund. Deltagarna kommer att få dokumentation bestående av kompendium och film där alla moment finns beskrivna.

Vilka vänder vi oss till?

Veterinärer som kommer i kontakt med patienter som har störningar i rörelseapparaten.

Kursavgift
2000:- plus moms per deltagare.

Kursdatum
(kan komma att ändras beronde på hur COVID-19 situationen utvecklas).

  • 22 september - Haga Slott, Enköping (fulltsatt i dagsläget)
  • 1 december - Haga Slott, Enköping (fulltsatt i dagsläget)


Anmälan senast 30 dagar före aktuellt kurstillfälle

Upplägg

09.00 - 09.30      Samling

09.30 - 10.30      Teori

10.30 - 12.00      Praktik

12.00 - 13.00      Lunch

13.00 - 16.00      Praktik

16.00 - 16.30      Avslutning

Om fler än 15 st veterinärer anmäler sig per kurstillfälle får lotten avgöra vem som erbjuds plats. I så fall kommer vi även att begränsa antalet deltagare från en och samma klinik.

Anmälan mailas till: johanna.persson@orionpharma.com

• Skriv palpationsskolan och ort i ämnesraden

• Uppge i mailet namn, adress, mejladress, mobilnummer och arbetsplats.

En vecka efter sista anmälningsdag kommer deltagarbekräftelse. Senast en vecka efter bekräftelse måste kursavgiften vara betald i annat fall går platsen till annan deltagare.

Välkomna!

Ole Frykman
Lennart Sjöström
Orion Pharma Animal Health