Säljrepresentanter

Susanna Johansson             
Product Specialist
Västra Sverige 
+46 (0)70-263 26 54
susanna.johansson@orionpharma.com  

Victor von Segebaden
Product Specialist
Södra Sverige 
+46 (0)70-269 15 43
victor.vonsegebaden@orionpharma.com  

Henrik Gidesand
Product Specialist
Mellansverige
+46 (0)70-334 64 75
henrik.gidesand@orionpharma.com

Carolina Carlholm (föräldrarledig)
Key Account Manager
Sverige
+46 (0)70 608 76 74
carolina.carlholm@orionpharma.com
Johanna Persson
Marketing coordinator
Sverige
+46 (0)70-623 15 70
johanna.persson@orionpharma.com