Dålig andedräkt?

Varför har min hund dålig andedräkt?

Det finns flera orsaker till att ett djur har dålig andedräkt. Det vanligaste skälet är tandsten. En annan orsak kan vara en infektion i den bakre delen av svalget.

 

Vad är tandsten och hur uppkommer den?

Tandsten bildas när bakteriernas glykoproteiner och aminosyror, som finns i munhålan, fäster på tandytan. Detta leder till en mjuk, matt beläggning på tänder och tandkött. Om denna hinna (placken) inte tas bort kommer succesivt kalksalter att fällas ut och tandsten bildas. Färgen är gulvit till brun beroende på färginnehåll och pigmenthållning. Mest utsatta för plack och tandsten är kindtändernas utsida.
 

Varför fastnar bakterierna?

Beläggningen på tänderna medför att tandytan blir skrovlig. När ytan en gång blivit förstörd fastnar bakterierna mycket lättare och kan orsaka skador både på tanden och slemhinnan under.
 

Tandsten orsakar tandproblem

Tandsten är mycket ofta inkörsporten till många olika tandproblem t ex tandlossning men även:

  • Svårigheter att tugga
  • Aptitlöshet
  • Viktminskning/dåligt allmäntillstånd
  • Onormalt beteende pga smärta
  • I värsta fall avger bakterierna gifter som kan tränga ut i blodet och skada andra organ i kroppen.

Första tecknet på att djuret har tandsten är dålig andedräkt. Det är därför mycket viktigt att man regelbundet sköter djurets tandhygien.
 

Hur försvarar kroppen sig?

Ett enzymkomplex som finns naturligt i saliven är peroxidassystemet som hjälper till att upprätthålla en normal bakterieflora i munnen. Detta system består av tre olika beståndsdelar: laktoperoxidas, tiocyanat (SCN) och väteperoxid (H2O2). Reaktionen som sker är följande: H2O2 + SCN’ laktoperoxidas OSCN’ + H2O. Peroxidassystemet reducerar antalet bakterier.
 
I denna reaktion är man framförallt intresserad av att får hypotiocyanat (OSCN) eftersom detta har en hämmande effekt på ett stort antal bakterier som förekommer i munhålan. Det har visat sig att 80% av de vanligaste bakterierna, som är involverade i tandköttsinflammationer, är känsliga för peroxidassystemet. (Ref).
 
Med hjälp av peroxidassystemet reduceras antalet bakterier och bildningen av tandsten minskar. Det är dock relativt vanligt att djurens salivproduktion är låg och därmed fungerar inte peroxidassystemet optimalt.
 

Hur verkar Bucadog?

Bucadog tandpasta innehåller bl a amylas, glucooxidas, lactoperoxidas, glucoamylas, lactoferrin och lysozym. Dessa ämnen tillsammans hjälper kroppens eget peroxidassystem genom att höja halten av hypotiocyanat (OSCN) i saliven. Bakterierna hämmas effektivare och munnen blir friskare.
 

När skall jag använda Bucadog?

Bucadog används för att fördröja bildningen av plack och tandsten. Bästa tidpunkt att starta behandlingen är efter en munsanering när tänderna är väl rengjorda. Ett bra resultat kan även förväntas vid lindrigare angrepp av mjuk plack. Genom regelbunden användning av Bucadog får djuret en friskare mun. Tandpastan kan användas till både hund och katt.
 

Hur använder jag Bucadog?

Tänderna skall vara fria från plack och avlagringar när behandlingen påbörjas. Ge pastan en gång per dygn direkt i munnen. Du kan även klämma ut rekommenderad mängd på ovansidan av djurets tass så katten/hunden själv slickar i sig pastan. Djurets tänder behöver inte borstas i samband med att Bucadog ges.
 

Hur mycket skall jag ge?

Katt och små hundar: 2cm pasta
Hundar under 20kg: 5 cm pasta
Hundar över 20kg: 10 cm pasta
 
Bucadog kan du köpa hos din veterinär eller apoteket.