Stel och trött?

Bara lite stel och trött eller symtom på artros?

Vad är artros?

Artros innebär en kronisk inflammation i en led med nedbrytning av ledbrosket, förtjockning av ledkapseln och benpålagring i och runt leden. Orsaken kan vara en skada på leden, utifrån i form av ett trauma eller inifrån i form av en lös benbit som lossnat under uppväxten, eller en felaktig utformning av leden som förorsakar onormalt slitage. Vissa medicinska sjukdomar kan också ge artros . Artros förekommer oftast i höft-, knä- eller armbågsleden. Artros kan ofta förebyggas om hunden tidigt får en riktig behandling vid skada eller sjukdom.
 

Alla hundar kan få artros

Ungefär en av fem hundar anses lida av artros. Sannolikt är den verkliga frekvensen högre, eftersom många hundar aldrig kommer till undersökning. Även om man oftast ser besvären hos medelålders och äldre hundar kan artros också förekomma tidigare i livet. Stora och mellanstora raser är särskilt utsatta, men också hundar av mindre raser kan drabbas. Övervikt ökar risken för artros. Artros är en av de vanligaste orsakerna till att hundar lider av kronisk smärta som kräver behandling av veterinär.
 

Din hund måste kunna lita på att du känner igen tecknen på artros!

Ibland kan det vara svårt för dig som hundägare att veta om hunden har artros. Ofta uppfattas hundens problem som naturliga ålderstecken. Men ålder är ingen sjukdom ,och ingen hund skall behöva ha smärtor och andra besvär i onödan!
 
De vanligaste symtomen på artros är:

  • Hälta och stelhet, framförallt efter vila och efter motion
  • Svårigheter eller ovilja att gå i trappor eller att hoppa t ex in i bilen
  • Hunden är ovillig att leka eller kommer efter vid promenad
  • Smärta vid beröring

Om din hund visar något av dessa tecken kan orsaken vara artros. Tag då kontakt med din veterinär för en närmare undersökning. Diagnosen kan ställas säkert med hjälp av en klinisk undersökning och en röntgenundersökning. Det är viktigt att du berättar för veterinären vilka sjukdomstecken du sett. Du känner ju din hund bäst och ser den i situationer då symtomen ofta är som mest tydliga, såsom efter vila på morgonen,vid hopp upp i soffan eller in i bilen eller efter kraftig motion.
 

Behandling

Det finns ingen medicin eller annan behandling som kan bota själva artrosen. Däremot finns det idag effektiva mediciner, speciellt utvecklade för hund , som dämpar inflammationen i leden och effektivt lindrar smärtan och stelheten. I viss mån förebyggs också ytterligare försämring av leden.
 
Därmed kan din hunds livskvalitet förbättras påtagligt. Hunden kan röra sig bättre utan smärta och återgå till ett aktivt liv. Medicinen kombinerar god effekt med liten risk för biverkningar. Om du misstänker att din hund lider av artros ta kontakt med din veterinär för en undersökning.