När ljud blir skrämmandeI en studie rapporterade nästan hälften av de tillfrågade djurägarna att deras hund visade minst ett beteende typiskt för rädsla när de utsattes för ljud som fyrverkerier, åska eller gevärsskott.1 Nu finns det läkemedel registrerat till hund för lindring av akut ångest och rädsla orsakat av ljud.

För mer information fråga din veterinär.

Läs mer om våra produkter inom terapiområde Behaviour.


 
1. *Blackwell EJ, et. Al. (2013) Fear responses to noises in domestic dogs: Prevalence, risk factors and co-occurence with other fear related behaviour. Appl Anim Behav Sci. 145 (1-2): 15-25