Versiguard Rabies vet.

Vaccin mot rabies till hund, katt, nötkreatur, svin, får, get, häst och iller.

 

Läs mer i SPC