Versican Plus Pi

Vaccin mot parainfluensa till hund.

 

Läs mer i SPC