Versican Plus Bb Oral

Oralt vaccin mot Bordetella bronchiseptica till hund.Läs mer i SPC