Valbazen vet.

Antiparasitärt medel för får.

 

Läs mer i SPC