Tulinovet (tulatromycin)

Tulinovet är ett långtidsverkande antibiotika från Makrolidgruppen för behandling av luftvägsinfektioner hos grisar och nötkreatur.
Hos nötkreatur kan den också användas vid behandling av Bovin Keratokonjunktivit.
För får är Tulinovet godkänt för behandling av tidiga stadier av smittsam klövröta.

Länk til SPC