Trocoxil mavacoxib

Tuggtablett med indikationen att behandla smärta och inflammation i samband med degenerativ ledsjukdom hos hund.

 

Läs mer i SPC