Suvaxyn Circo+MH RTU

Injektionsvätska, vaccin mot PCV2 och Mycoplasma hyopneumonie (Rx).

Läs mer i SPC