Stronghold

Antiparasitärt medel för hund och katt.

Läs mer i SPC