Sileo (dexmedetomidin)

För lindring av akut ångest och rädsla som orsakas av ljud.

Sileo är det första veterinärregisterade läkemedlet godkänt att lindra akut ångest och rädsla orsakat av ljud hos hund.

Läs mer i SPC

Klicka här för att beställa Sileo-material!