SevoFlo (sevofluran)

Narkosmedel i inhalationsform innehållande sevofluran.

Läs mer i SPC