SevoFlo

Narkosmedel i inhalationsform innehållande sevofluran.


Läs mer i SPC