Rimadyl vet. tuggtablett

Tuggtabletter innehållande carprofen för antiinflammatorisk och smärtlidrande behandling av hund.


Läs mer i SPC