Propomea vet. (propofol)

Popomea® vet är ett intravenöst anestetiikum till hund och katt.

Till induktion och underhåll av generell anestesi (TIVA) genom administrering av upprepade bolusdoser till effekt eller som kontinuerlig infusion (CRI). Till generell anestesi vid kotvariga ingrepp eller som induktionsmedel före inhalationsanestesi.

Aktiv substans: propofol 10/mg/ml. Stabil emulsion som innehåller EDTA.Läs mer i SPC