Kefavet vet. 500 mg

Tabletter innehållande cefalexin för behandling av urinvägsinfektioner och svåra återkommande hudinfektioner hos hund.

Läs mer i SPC