Kefavet vet. 250 mg

Tabletter innehållande cefalexin för behandling av urinvägsinfektioner och svåra återkommande hudinfektioner hos hund.


Läs mer i SPC