Isoflo vet. (isofluran)

Narkosmedel i inhalationsform innehållande isofluran


Läs mer i SPC