Euthoxin vet.

Avlivningsvätska för djur.

Läs mer i SPC