Euthoxin vet. (pentobarbital)

Avlivningsvätska för djur.

Läs mer i SPC