Equip FT vet.

ISCOM-vaccin mot hästinfluensa och tetanus.

Läs mer i SPC