Equip F vet.

ISCOM-vaccin mot hästinfluensa.

Läs mer i SPC