Draxxin

Antibiotikum för nötkreatur, får och gris.


Läs mer i SPC