Domosedan vet. gel (detomidin)

Munhålegel.


Läs mer i SPC