Domosedan vet. (detomidin)

Sedering av häst och nöt.


Läs mer i SPC