Domosedan vet.

Sedering av häst och nöt.

Läs mer i SPC