Domitor vet. (medetomidin)

Sedering av hund och katt.


Läs mer i SPC