Domitor vet.

Sedering av hund och katt.


Läs mer i SPC