Dexdomitor 0.1 mg/ml (dexmedetomidin)

Mer exakt dosering för djur med lägre vikter jämfört med Dexdomitor® 0.5 mg/ml.

Läs mer i SPC