Convenia

Långtidsverkande antibiotikum i injektionsform till hund och katt.

Läs mer i SPC