Apoquel

Behandling av klåda vid allergisk dermatit hos hund.

Läs mer i SPC