Antisedan vet. (atipamezol)

Antisedan upphäver sedering med Dexdomitor eller Domitor på hund och katt.

Läs mer i SPC