Antisedan vet.

Antisedan upphäver sedering med Dexdomitor eller Domitor på hund och katt.

Läs mer i SPC