Alfaxan Multidose (alfaxalon)

Alfaxan® Multidose är en 1% (10 mg/ml) vattenbaserad, klar lösning, som innehåller den neuroaktiva steroidmolekylen alfaxalon. Effektivt IV anestesimedel med snabb klinisk effekt som möjliggör en kontrollerad induktion och en jämn övergång till underhållsanestesi. 1,2,3

Läs mer i SPC

Beställ broschyrmaterial
1. Muir, W., et al., Cardiorespiratory and anesthetic effects of clinical and supraclinical doses of alfaxalone in dogs. Vet Anaesth Analg, 2008. 35(6): p. 451-462.
2. Muir, W., et al., The cardiorespiratory and anesthetic effects of clinical and supraclinical doses of alfaxalone in cats. Veterinary Anaesthesia and Analgesia, 2009. 36(1): p. 42-54.
3. Ferre, P.J. et al.: Plasma pharmacokinetics of alfaxalone in dogs after an intravenous bolus of AlfaxanR-CD RTU. Vet Anaesth Analg, 2006. 33(4): p. 229-36.
4. T.Whittem, T. et al.: The pharmacokinetics and pharmacodynamics of alfaxalone in cats after single and multiple intravenous administration of AlfaxanR at clinical and supraclinical doses. J Vet Pharmacol Ther, 2008. 31(6): p. 571-9.