Valbazen vet.

Antiparasitärt medel för får.

 

SPC