Toxicol vet.

Vaccin mot Escherichia coli- och Clostridium perfringensinfektioner hos svin.

 

 

 SPC