Isoflo vet.

Narkosmedel i inhalationsform innehållande isofluran.

SPC