Draxxin

Antibiotikum för nötkreatur, får och gris.


SPC