Convenia

Långtidsverkande antibiotikum i injektionsform till hund och katt.

Långtidsverkande antibiotikum i injektionsform till hund och katt.
SPC